HotPotatoes

Windows    Andere onderw.    Didactisch    OpenOffice    Leerlingen    Takenpakket    Hotpotatoes

HotPotatoes is een programma om op een makkelijke manier educatieve software te maken.  Veel collega's hebben dit al gedaan.  Zelf maakte ik een selectie voor onze school.  De oefeningen hieronder zijn direct bruikbaar in de klas, maar ook thuis.

bullet

Volledig overzicht wiskunde

bullet

Volledig overzicht Nederlands

bullet

Volledig overzicht WO

bullet

Volledig overzicht Frans

bullet

HotPotatoes Nederlands

bullet

Oefeningen Nederlands (Woltersplantyn)

bullet

Nog oefeninge Nederlands (Tiscaliweb)

onderwerp leerjaar dank aan...
Wiskunde Meten Schatten Paul Corthouts
Tijdsmaten Paul Corthouts
Oppervlaktematen Paul Corthouts
Schaalberekening Paul Corthouts
Gemiddelde snelheid Paul Corthouts
Ken je maat! Paul Corthouts
Inhoudsmaten   Paul Corthouts
Wiskunde Meetkunde Lijnen Paul Corthouts
Figuren Paul Corthouts
Lichamen Paul Corthouts
Vierhoeken Paul Corthouts
Eigenschappen driehoeken Paul Corthouts
Meetkundequiz Dirk Nagels
Symmetrieassen Dirk Nagels
Ruimtelijk inzicht Dirk Nagels
Wiskunde Getallenkennis Romeinse cijfers Paul Corthouts
Breuken ordenen Paul Corthouts
Decimale getallen Paul Corthouts
Percent Paul Corthouts
Deel van een getal Paul Corthouts
Ongelijke verdeling Paul Corthouts
Gemengde oefeningen 1 Paul Corthouts
Splitsen van de getallen 3 en 4 1 VB Kalken
Splits het getal 5 1 VB Kalken
Splits het getal 6 1 VB Kalken
Splits het getal 7 1 VB Kalken
Splits het getal 8 1 VB Kalken
Splits het getal 9 1 VB Kalken
Splits het getal 10 1 VB Kalken
Optellen en aftrekken tot 7 VB Kalken
Breuken VB Kalken
Getallen tot 10000 (1) VB Kalken
Getallen tot 10000 (2) VB Kalken
Getallen tot 10000 (3) VB Kalken
Rekentaal VB Kalken
Breuken - Ordenen Paul Corthouts
Breuken - Percent Paul Corthouts
Breuken - Deel van een getal Paul Corthouts
Breuken - verdeling Paul Corthouts
Wiskunde Bewerkingen Cijferen 1 Paul Corthouts
Hoofdrekenen 1 Paul Corthouts
Verdelen Paul Corthouts
Evenredigheid Paul Corthouts
Winst en verlies Paul Corthouts
Hoofdrekenen 2 Paul Corthouts
Rekenen gemengd Paul Corthouts
Quotiėnt schatten Paul Corthouts
Hoofdrekenen 3 (x5 x9 x11 x15) Dirk Nagels
Rijen Dirk Nagels
Hoofdrekenen: aftrekking Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: optelling Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: optelling - aftrekking Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: vermenigvuldiging Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: vermenigvuldiging Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: deling Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: vermenigvuldiging - deling Gunther Van den Berghe
Hoofdrekenen: optelling - aftrekking - vermenigvuldiging - deling Gunther Van den Berghe
Nederlands Spelling Vul juist in (spelling) (werkwoorden) Lagere school Groenendaal
Vul in met d,t of dt Lagere school Groenendaal
Vul in met c of k Lagere school Groenendaal
Vul in met t of th Lagere school Groenendaal
Vul in met k of c Lagere school Groenendaal
Enkel of dubbel Lagere school Groenendaal
Au of ou Lagere school Groenendaal
Ei of ij Lagere school Groenendaal
Voltooid deelwoord (d of t) Lagere school Groenendaal
Voltooid deelwoord Lagere school Groenendaal
Verleden tijd Lagere school Groenendaal
Homoniemen Paul Corthouts
c,k,s of cc? Paul Corthouts
Meervouden op-ie Paul Corthouts
Deelteken bij v.d. Paul Corthouts
Verleden tijd Paul Corthouts
Voltooid deelwoord Paul Corthouts
Leestekens Paul Corthouts
Verkleinwoorden Paul Corthouts
Afleidingen Paul Corthouts
Zoek de fout Paul Corthouts
Vreemde woorden Paul Corthouts
Werkwoordsspelling 1 Paul Corthouts
Werkwoordsspelling 2 Paul Corthouts
Hoofdletters en leestekens 1 Manon Corbier
Hoofdletters en leestekens 2 Manon Corbier
Hoofdletters en leestekens 3 Manon Corbier
Hoofdletters en leestekens 4 Manon Corbier
Hoofdletters en leestekens 5 Manon Corbier
Alfabetisch rangschikken 1 Werner Geens
Alfabetisch rangschikken 2 VB Kalken
Alfabetisch rangschikken 3 VB Kalken
Alfabetisch rangschikken 4 VB Kalken
Alfabetisch rangschikken 5 Paul Corthouts
Alfabetisch rangschikken 6 Dirk Nagels
Nederlands Taalbeschouwing Soorten zinnen Paul Corthouts
Zin,zinsdelen, woordsoorten Paul Corthouts
Zinsdelen benoemen Paul Corthouts
Voorwerpen Paul Corthouts
Woordsoorten Paul Corthouts
Maak een goede zin! Paul Corthouts
Zinnen bouwen Paul Corthouts
Bepalingen Paul Corthouts
Infinitief of niet? Paul Corthouts
Taalfouten 1 Paul Corthouts
Persoonsvormen   Paul Corthouts
Alfabetisch ordenen Paul Corthouts
ww. gezegde en onderwerp 1 5, 6
ww. gezegde en onderwerp 2 5, 6
ww. gezegde en onderwerp 3 5, 6
ww. gez./ond./lijd. vw. 1 6
ww. gez./ond./lijd. vw. 2 6
ww. gez./ond./lijd. vw. 3 6
ww. gez./ond./lijd. vw/meew. vw. 1 eind 6
ww. gez./ond./lijd. vw/meew. vw. 2 eind 6
ww. gez./ond./lijd. vw/meew. vw. 3 eind 6
Oefeningen persoonsvorm 1 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 2 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 3 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 4 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 5 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 6 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 7 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 8 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 9 5, 6
Oefeningen persoonsvorm 10 5, 6
Zelfstandige naamwoorden 1 5, 6
Zelfstandige naamwoorden 2 5, 6
Zn, bn en lidw. 5, 6
zn/geen zn 5, 6
zn/geen zn 5, 6
ww/geen ww 5, 6
ww/geen ww 5, 6
zn, bn, lidw. 5, 6
zn, bn, overige 5, 6
zn, bn, ww, overige 5, 6
zn, bv, ww, overige 2 5, 6
woordsoorten 6
tegenwoordige tijd 1 (alleen de stam) 5, 6
tegenwoordige tijd 2 (alleen stam + t)  5, 6
tegenwoordige tijd 3 5, 6
tegenwoordige tijd 4 5, 6
tegenwoordige tijd 5 5, 6
tegenwoordige tijd 6 5, 6
tegenwoordige tijd a1 5, 6
tegenwoordige tijd a2 5, 6
tegenwoordige tijd a3 5, 6
tegenwoordige tijd a4 5, 6
tegenwoordige tijd a5 5, 6
tegenwoordige tijd a6 5, 6
tegenwoordige tijd a7 5, 6
tegenwoordige tijd a8 5, 6
tegenwoordige tijd1 5, 6
tegenwoordige tijd2 5, 6
A1 tegenwoordige tijd 5, 6
A2 tegenwoordige tijd 5, 6
A3 tegenwoordige tijd 5, 6
A4 tegenwoordige tijd 5, 6
A5 tegenwoordige tijd 5, 6
verleden tijd 1 (sterke werkwoorden) 5, 6
verleden tijd 2 (sterke werkwoorden) 5, 6
verleden tijd 3 (alleen te-ten achter de stam) 5, 6
verleden tijd 4 (alleen de-den achter de stam) 5, 6
verleden tijd 5 (alles door elkaar) 5, 6
verleden tijd 6 (alles door elkaar) 5, 6
verleden tijd 7 (alles door elkaar) 5, 6
verleden tijd b1 5, 6
verleden tijd b2 5, 6
verleden tijd b3 5, 6
verleden tijd b4 5, 6
verleden tijd b5 5, 6
verleden tijd b6 5, 6
verleden tijd b7 5, 6
verleden tijd b8 5, 6
A1 verleden tijd 5, 6
A2 verleden tijd  5, 6
A3 verleden tijd 5, 6
A4 verleden tijd 5, 6
A5 verleden tijd 5, 6
A6 verleden tijd 5, 6
verleden tijd1 5, 6
verleden tijd2 5, 6
voltooid deelwoord 1 5, 6
voltooid deelwoord 2 5, 6
voltooid deelwoord 3 5, 6
voltooid deelwoord 4 5, 6
voltooid deelwoord 5 5, 6
voltooid deelwoord 6 5, 6
voltooid deelwoord c1 5, 6
voltooid deelwoord c2 5, 6
voltooid deelwoord c3 5, 6
voltooid deelwoord c4 5, 6
voltooid deelwoord c5 5, 6
voltooid deelwoord c6 5, 6
1 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
2 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
3 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
4 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
5 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
6 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
7 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
8 voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 5, 6
A1voltooid deelwoord 5, 6
A2voltooid deelwoord 5, 6
A3voltooid deelwoord  5, 6
A4voltooid deelwoord  5, 6
voltooid deelw 1 5, 6
voltooid deelw 2 5, 6
voltooid deelw 3 5, 6
Nederlands Begrijpend lezen Harry Potter Paul Corthouts
Vreemd verhaal Paul Corthouts
De moskee Paul Corthouts
Wie laatst lacht  Paul Corthouts
Ijsbrekers Paul Corthouts
Vesalius Paul Corthouts
Zinnen ordenen  Paul Corthouts
Nederlands Taalschat Vergelijkingen met dieren Paul Corthouts
Verkeerd woord Paul Corthouts
Samenstellingen 1 Paul Corthouts
Verzamelnamen Paul Corthouts
Zoek de vrouw! Paul Corthouts
Moeilijke woorden Paul Corthouts
Rare spreekwoorden Paul Corthouts
Samenstellingen 2 Paul Corthouts
Tegengestelden Paul Corthouts
Frans Vul de juiste vorm van het werkwoord in (Frans) Lagere school Groenendaal
Meubels Paul Corthouts
Getallen tot 16 Paul Corthouts
Voorzetsels Paul Corthouts
Vertaal 1 Paul Corthouts
Werkwoordpuzzel Paul Corthouts
Zoek de fout 1 Paul Corthouts
Dieren Paul Corthouts
Lichaamsdelen Paul Corthouts
Oł est le ballon? Paul Corthouts
Les couleurs Paul Corthouts
Le contraire Paul Corthouts
La famille Paul Corthouts
Dialoog 1 Paul Corthouts
Vertaal 2 Paul Corthouts
Ontkenningen Paul Corthouts
Zinnen maken   Paul Corthouts
Il y a Paul Corthouts
Unité 12 texte 1 Paul Corthouts
WO Vlaggen van Europa Lagere school Groenendaal
Zoek het juiste seizoen. Lagere school Groenendaal
Dierenfamilies (deel 1) Lagere school Groenendaal
Dierenfamilies (deel 1) Lagere school Groenendaal
oude kunst Paul Corthouts
Romaanse kunst Paul Corthouts
Gotiek Paul Corthouts
Barok Paul Corthouts
Renaissance Paul Corthouts
Impressionisme Paul Corthouts
Expressionisme Paul Corthouts
Moderne kunst Paul Corthouts
Grieken en Romeinen Paul Corthouts
Energie Paul Corthouts
Planeten Paul Corthouts
Beroemde personen Paul Corthouts
Vogels Paul Corthouts
Grieks-Romeins raadsel Paul Corthouts
Bestuur van Belgiė Paul Corthouts
Inheemse bomen Paul Corthouts
Vorstenhuis Paul Corthouts
Milieu Paul Corthouts
Oudheid Paul Corthouts
Belgische rivieren Paul Corthouts
Weerselementen Paul Corthouts
Ken de eeuwen Paul Corthouts
Wat was eerst? Paul Corthouts
Dierenrijk Paul Corthouts
Ruimte   Paul Corthouts