Didactisch

Windows    Andere onderw.    Didactisch    OpenOffice    Leerlingen    Takenpakket    Hotpotatoes

Eindtermen ICT

Eindtermen ICT

Muzische vorming

5.1.    Beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. (= nadenken over, beschouwen) 

5.2.    De leerlingen ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.

5.3.    Soorten van hedendaagse audiovisuele opname- en weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en creatief bedienen.

5.4.    Een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen.

5.5.    Eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken.

Attitudes

Blijvend nieuwe dingen uit de omgeving ontdekken.

Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

Genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.

Vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.

Respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.

Home     ICT-co÷rdinatoren     Leerlingen