De tijdlijn

Windows    Andere onderw.    Didactisch    OpenOffice    Leerlingen    Takenpakket    Hotpotatoes

In het nieuwe leerplan wereldoriŽntatie van het vrij onderwijs spreken we over een perioden- en een getallentijdlijn.  Hieronder in de periodentijdlijn (6 periodes) wordt geen rekening gehouden met de duur van de periode en daarom wordt ze verdeeld in 6 gelijke delen.  De periodes die nu in de lagere school gebruikt worden, komen ook in het secundair terug.  De bovenste benamingen zijn iets meer sprekend dan de tweede rij.  Zij worden vanaf een vierde leerjaar gebruikt.  De onderste benamingen zijn vooral voor het zesde leerjaar, omdat ze na de lagere school terugkomen.  De getallentijdlijn is hieronder niet te vinden, maar wel gedeeltelijk op de betreffende pagina's enkel voor die periode.

De bedoeling is dat de kinderen zelf deze tijdlijn gaan invullen door een kort verslag te maken van bekende personen en gebeurtenissen.  Ook lagere klassen kunnen deelnemen, eventueel in partnerwerk.  Zij gebruiken hiervoor een encyclopedie op computer (vb. Encarta) of zoeken op in boeken.  Hogere klassen (5 en 6) kunnen met een zoekmachine aan de slag.  Het verslag (max. 10 lijnen) wordt in  lettertype ARIAL 12  verstuurd naar mij of op diskette afgegeven.  De kinderen gebruiken hiervoor Wordpad (standaard aanwezig in Windows) of Word.

Periodentijdlijn

De oudste tijden De tijd van de Grieken en Romeinen De tijd van burchten en steden De tijd van vorsten en ontdekkingen De tijd van de volkeren De eigen tijd
Oudste tijden Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd
tot ca. 800 v.C. van ca. 800 v.C. tot ca. 500 n.C. van ca. 500 tot ca. 1500 van ca. 1500 tot ca. 1800 van ca. 1800 tot 1945 vanaf 1945

Home     ICT-coŲrdinatoren     Leerlingen